Klimatske naprave v vašem domu

Klimatske naprave so v zadnjih desetletjih postale nepogrešljiv del bivalnih in poslovnih prostorov. Z njimi skrbimo za dobro počutje v prostorih, za boljše zdravje in za lažje in uspešnejše delo v svojih domovih in poslovnih prostorih.

Klimatske naprave delimo na najpogosteje uporabljene split naprave in na manjše, prenosne naprave. Split naprave so sestavljene iz zunanje enote, ki jo namestimo na zunanjo stran stavbe, na podstrešje ali kak drug zračen prostor, ter iz notranje enote, ki jo namestimo v prostor, ki ga želimo hladiti. Ta tip klimatskih naprav je najpogostejši in se uporablja tako za hlajenje domov kot za hlajenje poslovnih prostorov. Manjše prenosne naprave pa se uporabljajo za hlajenje manjših prostorov, posameznih pisarn, marsikdo pa jih uporabi tudi za hlajenje vikenda, počitniške prikolice ali počitniškega apartmaja v času počitnic, saj so prenosne klimatske naprave povsem premične in se lahko uporabljajo v različnih prostorih in ob različnih priložnostih.

Sodobne klimatske naprave pa se ne uporabljajo zgolj za hlajenje prostorov. Inverterske naprave omogočajo tudi gretje hladnih prostorov in jih lahko uporabljamo tudi v hladnejših dneh kot osnovno ali zgolj dodatno ogrevanje. Poleg tega ima sodobna klimatska naprava ionizator zraka, ki izboljšuje počutje v zaprtih prostorih, z vgrajenimi sodobnimi filtri pa taka klimatska naprava poskrbi tudi za čiščenje in filtriranje zraka v zaprtih prostorih in omogoča kvalitetnejše življenje in delo. Sodobne inverterske klimatske naprave so skoraj brez izjeme vse energijskega razreda A, ki omogoča najmanjšo porabo energije in optimizacijo stroškov hlajenja ali gretja.

Klimatske naprave

Pri split klimatskih napravah moramo ob montaži poskrbeti za nemoten odtok kondenzirane vlage, ki nastaja ob hlajenju. Najpogosteje se tak odtok spelje v žleb stavbe, ali pa se po posebni cevki spelje do tal, da ne moti mimoidočih. Pri prenosnih klimatskih napravah pa se kondenzirana vlaga zbira v za to namenjeni posebni posodici in poskrbeti moramo, da pravočasno ročno praznimo posodo s kondenzom, saj se bo v nasprotnem primeru klimatska naprava izključila.

Vse klimatske naprave delujejo na enak način, podobno, kot delujejo hladilniki. S pomočjo kompresorja in posebnega hladilnega sredstva vsrkani topli zrak iz prostora ohladijo, pri tem se izloči toplota in kondenzirana vlaga, nato pa osušeni hladni zrak vpihajo nazaj v prostor. Kondenzirana vlaga odteče po zato namenjenem odtoku, toplota pa se prav tako odvede v zunanjost.

Klimatske naprave pri svojem delovanju izločajo odvečno vlago iz ohlajenega zraka in s tem sušijo zrak, ki ga vračajo v prostor. V vročih poletnih dneh s tem bistveno izboljšajo počutje v bivalnih in poslovnih prostorih, saj je vroči poletni zrak zelo obremenilen za ljudi, predvsem zelo obremenilno deluje na otroke, bolnike in starejše ljudi. Vseeno pa je treba biti pri uporabi pazljiv, in temperaturo prostora zniževati postopoma, prav tako ne smemo prostorov preveč ohladiti in narediti prevelike razlike med zunanjo in notranjo temperaturo, saj tudi to zelo obremenilno vpliva na človeški organizem, sploh, če ohlajeni prostor pogosto zapuščamo in se vanj vračamo.

Sodobne klimatske naprave so energijsko zelo varčne in tihe in njihovo delovanje ne moti prebivalcev. Malce več hrupa povzročajo manjše prenosne klimatske naprave, saj so sestavljene iz enega kosa in je tako kompresor, ki je najglasnejši del naprave, nameščen v prostoru, ki ga hladimo, za razliko od split klimatske naprave, kjer je del s kompresorjem nameščen izven prostorov.

Pri prenosnih napravah moramo dodatno poskrbeti še za odvod vročega zraka. To storimo s priloženo cevjo, ki jo speljemo v drug, nehlajen prostor, ali skozi okno ven iz hlajenega prostora. Pri tem moramo paziti, da je ta odprtina čim manjša in da čim bolj preprečimo vdor toplega, neohlajenega zraka nazaj v prostor.

Klimatske naprave

Večina klimatskih naprav je opremljena s programatorjem, na katerem lahko nastavimo čas delovanja in želeno temperaturo. Ta funkcija je zelo uporabna predvsem v primeru, ko smo večino dneva odsotni. Klimatske naprave lahko v tem primeru programiramo tako, da se funkcija hlajenja vključi nekaj pred našim predvidenim prihodom. Na ta način se intenzivni del hlajenja prostora opravi, še preden vstopimo, nato pa se le še vzdržuje želena temperatura z nižjo stopnjo delovanja klimatske naprave, to pa bistveno manj negativno vpliva na človeško telo in na naše počutje v hlajenem prostoru.

Pri nakupu ustrezne klimatske naprave je pomembnih več dejavnikov, na katere moramo biti pozorni, da bomo kupili res najbolj optimalno klimatsko napravo. Poznati moramo velikost prostora, ki ga želimo hladiti ali ogrevati, pomembno je, ali je prostor orientiran na sever ali jug, ali gre za podstrešni prostor, prav tako je pomembno, kako je objekt izoliran. Vse to vpliva na to, kako veliko klimatsko napravo potrebujemo za optimalno delovanje. Če se bomo odločili za premajhno in premalo zmogljivo napravo, bo to pomenilo pretirano delovanje naprave, krajšo življenjsko dobo, bistveno povečano porabo energije in ne povsem optimalne bivalne pogoje v prostoru, ki ga hladimo ali grejemo. Prevelike klimatske naprave pa pomenijo nepopoln izkoristek naprave in s tem ne najbolj optimalno delovanje naprave.