Eko sklad

Pri investiranju v prenovo sistema ali novo vgradnjo toplotne črpalke si lahko finančno breme zmanjšate tudi s koriščenjem ugodnosti, ki jih ponuja Eko sklad. Tako si lahko celoten strošek zmanjšate tudi za 50 % ali pa samo plačilo naložbe s pomočjo kredita izvedete po obrokih. Spodaj so navedene ključne informacije o dveh ugodnostih, ki jih lahko izkoristite v letu 2018.

KREDIT

KOLIKO?
Največ 40.000 € za celoten strošek naložbe.

 

ZA KAJ?
Stroški, povezani z vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje ali sanitarno vodo.

 

KDO?

Občani občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik ter mestnih občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto in Murska Sobota.

toplotne črpalke

POGOJI

 • Ukrepi in instalacije še niso bili izvedeni in zanje še ni bil uveljavljen kredit Eko sklad.
 • Predračun izvajalca z opisom del, naprav in materialov ter podatki o izvajalcu
 • Veljavno gradbeno dovoljenje ali ustrezno dokazilo

Vlagatelj mora investicijo dokončati v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe, v izjemnih primerih je mogoče ta rok podaljšati.

 

FINANČNI POGOJI

 • Spremenljiva obrestna mera, vezana na trimesečni EURIBOR s fiksnim pribitkom 1,3 %.
 • Odplačilna doba je največ 10 let.
 • Kredit se lahko po izbiri vlagatelja koristi v enem ali dveh delih.
Eko sklad

SPODBUDA

KOLIKO?

Do 20 % stroškov prve vgradnje toplotne črpalke.

Do 40 oz. 50 % stroškov zamenjave obstoječe naprave, glede na to, ali ima vaša občina Odlok o načrtu kakovosti zrak ali ne.

ZA KAJ?

Nakup in vgradnja toplotne črpalke tipa zrak-voda, voda-voda ali zemlja-voda.

 

KDO?

Občani občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik ter mestnih občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto in Murska Sobota.

 

POGOJI PRIDOBITVE IN KORIŠČENJA

Obvezno izvajalec oz. podizvajalec, potrjen s strani Agencije za okolje, razen v primeru hermetično zaprte toplotne črpalke.

V občini ne sme biti drugega prednostnega načina ogrevanja.

 

POGOJI

 • Potrebna dokazila
  • Dokazila o objektu
  • Predračun izvajalca z informacijami o investiciji
  • Vodno dovoljenje v primeru vgradnje toplotne črpalke tipa voda-voda
 • Vgradnja prototipov in rabljene opreme/naprav ni dovoljena.
 • Vgrajenega sistema ni dovoljeno odstraniti še vsaj 3 leta po izplačilu sredstev.
 • Vlagatelj mora investicijo zaključiti v roku 9 mesecev po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev, v primeru izvajanja vsaj treh ukrepov pa v roku 18 mesecev po prejemu odločbe.
 • Možna višja spodbuda, če gre za popolno zamenjavo kurilnega sistema ali če gre za izvedbo več ukrepov.

ZDRUŽLJIVOST KREDITA IN FINANČNE SPODBUDE

Vlagatelj lahko poleg kredita hkrati zaprositi tudi za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada, če uveljavljana investicija še ni bila izvedena, skupni znesek obeh virov pa ne sme presegati stroška investicije. Če je bil kredit že odobren, se lahko nepovratna finančna sredstva Eko sklada uporabijo izključno kot delno poplačilo odobrenega kredita.

Pošljite povpraševanje in poslali vam bomo seznam toplotnih črpalk, ki ustrezajo pogojem Eko sklada.