Toplotne črpalke, prava rešitev?

Toplotne črpalke da ali ne? Ste v fazi gradnje vašega novega doma in razmišljate, kakšen ogrevalni sistem vgraditi? Na forumih, v revijah in pri prijateljih boste slišali za veliko različnih možnosti ogrevanja, vsak seveda brani in zagovarja svoje. Zato morate biti pri zbiranju informacij in sprejemanju odločitev zlasti pozorni na to, da predvsem upoštevate svoje potrebe in lastnosti vašega bodočega doma. V nadaljevanju vam bomo predstavili temeljne lastnosti toplotne črpalke, kako deluje in zakaj je ravno toplotna črpalka morda najboljša izbira za vaš dom.

Toplotne črpalke delujejo na povsem enostaven način, in sicer zelo podobno hladilniku. Tudi hladilnik namreč toploto prečrpava v prostor in tako skrbi za ohranjanje nizke temperature živil. Ker pa je naravna tendenca toplote, da prehaja iz višje na nižjo temperaturo, si morajo toplotne črpalke v zimskem času pomagati z električno energijo, da iz hladnejše zunanjosti toploto prečrpajo v naš dom, ki je praviloma toplejši od zunanjosti. Toplotne črpalke toploto prenašajo s pomočjo delovnega medija z visokimi naravnimi zmožnostmi učinkovite absorpcije in ohranjanja temperature, ki ga pošljejo na k viru (zrak, vodo ali zemljo), tam toploto posrka vase in se vrne k toplotni črpalki. Ta ga s pomočjo električne energije stisne in mu tako dodatno poveča temperaturo, nato pa po ocevju pošlje v prostor. Tam delovni medij toploto sprosti, se razširi in zopet vrne k viru. Delovni medij je navadno kar voda.

 

Toplotne črpalke

 

Toplotne črpalke delimo na tri glavne tipe glede na vir, od koder črpajo toploto za ogrevanje.

Najcenejši in pri nas daleč najpogosteje vgrajene so toplotne črpalke zrak voda. Odlikuje jih predvsem nižja začetna investicija in preprosta vgradnja. Ker ta tip črpalke toploto črpa iz zraka okoli sebe, jo lahko namestimo kamor koli ob hiši, mogoče pa jo je umestiti celo v kletne prostore, kar dodatno pripomore k učinkovitosti delovanja toplotne črpalke, saj je temperatura zraka, iz katere črpa toploto, bolj ali manj stalna, kar pomeni manj prilagajanja delovanja in posledično manjše stroške ogrevanja. Ob vgradnji na prostem ima namreč ta tip nekoliko nižjo učinkovitost delovanja od drugih dveh, saj mora količino vložene električne energije stalno prilagajati temperaturi, ki jo dobi iz vira.

Drugi tip so toplotne črpalke zemlja voda, ki toploto črpajo iz zemlje okoli vašega doma. Ob izoblikovanju našega planeta se je namreč v središču v obliki toplote shranila neizmerna količina sončne energije, ki segreva kamenine vse do površja zemlje. Temperatura kamenin nekaj metrov pod površino zemlje je namreč razmeroma stalna, in sicer znaša povprečno med 10 in 16 °C. Zaradi te stalnosti je učinkovitost toplotne črpalke zemlja voda znatno višja od tipa zrak voda, žal pa to s seboj prinaša višje začetne stroške. Ocevje za zbiranje toplote iz kamenin je namreč treba zakopati v zemljo okoli hiše. Poleg tega je učinkovitost odvisna tudi od same sestave kamenin okoli hiše, saj določene vrste bolje skladiščijo toploto od drugih, kar lahko učinkovitost zviša tudi za nekaj deset odstotkov.

Zadnji tip so toplotne črpalke voda voda, ki, kot pove že ime samo, toploto črpa iz vode, bodisi iz podtalnice bodisi iz površinskih voda. Ta tip toplotne črpalke je najučinkovitejši izmed vseh treh, saj ima izmed vseh treh medijev ravno voda najbolj stalno temperaturo, žal pa hkrati najdražji. Za izkoriščanje voda namreč pogosto potrebujemo dovoljenje, do najbližjega vodnega telesa pa je pogosto treba razpeljati daljšo cev, kar zmanjša učinkovitost delovnega medija in dodatno poveča stroške začetne naložbe.

 

toplotne črpalke

 

Ne glede na tip je lahko vgradnja toplotne črpalke precejšen strošek. Na srečo pri nas obstaja javni Eko sklad Republike Slovenije, ki z različnimi finančnimi spodbudami promovira uporabo obnovljivih virov energije in tako lastnikom domov omogoča pridobitev ugodnega kredita ali nepovratnih finančnih sredstev za vzpostavitev, vzdrževanje in obnovo okolju prijaznih sistemov, med katere sodi tudi toplotna črpalka. Količina električne energije, ki jo črpalke porabijo za prenos toplote, je namreč minimalna, vpliv na okolje v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi pa neznaten. Na tej strani si lahko preberete vse, kar morate vedeti, da si zagotovite svoj delež finančne spodbude in si zmanjšate strošek naložbe.

Pred samo izbiro oz. dokončno odločitvijo pa priporočamo, da se posvetujete s svojim energetskim svetovalcem, ki vam bo ob upoštevanju karakteristik vašega doma (površina, lega, energetska učinkovitost …), števila družinskih članov in načina življenja najbolje svetoval, kateri tip toplotne črpalke je za vas najboljši.