Obnovljivi viri energije so prihodnost človeštva

Obnovljivi viri energije so vsi obnovljivi viri, iz katerih lahko na tak ali drugačen način črpamo energijo, mednje pa uvrščamo sončno sevanje, veter, dež, plimovanje, vodne tokove in zemeljske toplotne tokove. Obnovljivi viri energije že z imenom nakazujejo, da jih z izkoriščanjem ne moremo izčrpati, tako kot se zgodi s fosilnimi gorivi. Človeštvo obnovljive vire energije navadno izkorišča za proizvajanje elektrike, v manjši meri pa tudi za ogrevanje vode in zraka.

Obnovljivi viri energije lahko človeštvu izredno koristijo. Z njihovo pomočjo lahko znatno zmanjšamo izpuste škodljivih emisij v ozračje in tako preprečimo nadaljnji propad našega planeta zaradi onesnaževanja. Hkrati bi lahko s pomočjo različnih virov energije države postale energetsko neodvisne, kar bi pripomoglo k zmanjšanju konfliktov. Nobena država namreč ne bi imela monopola nad specifičnim virom, kot je nafta ali plin, saj bi se zanašale na lokalne obnovljive vire energije. S tem bi se izognili tudi nepotrebnim stroškom transporta, ki spremljajo uvoz energetskih virov iz tujih držav. Ob tem bi zmanjšali potrebo po fosilnih gorivih, s čimer bi se zmanjšala njihova poraba, posledično pa tudi cena. Čeprav so začetni stroške naložbe v naprave in sisteme za izkoriščanje obnovljivih virov energije nekoliko višji, pa se ta izdatek v prihrankih povrne v nekaj letih. K razvoju tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije pa pripomorejo tudi nacionalne in globalne spodbude v obliki nepovratnih finančnih sredstev, davčnih olajšav in širokega razpona informacij, s katerimi si lahko pomagamo do vzpostavitve čim bolj trajnostnega izkoriščanja energije.

 

obnovljivi viri energije

 

Narava nam nudi vse

Vodna energija je še razmeroma neraziskan vir energije, a izredno zmogljiv. Ker je voda kar osemstokrat gostejša od zraka, lahko že iz počasnega pretoka pridobimo precejšnje količine energije. Tako smo s pomočjo vodne energije v letu 2016 zadostili kar 16,6 % energetskih potreb na globalni ravni. Zato se tehnologija, ki se ukvarja z obnovljivimi viri energije, vse bolj usmerja v raziskavo vodne energije, kar dokazujeta jeza Chief Joseph v ZDA in Itaipu na brazilsko/paragvajski meji. V okviru hidroenergije sta najbolj raziskana moč valovanja in moč plimovanja, a ju še ne izkoriščamo za komercialne namene, saj tehnologija še ni napredovala do te stopnje, da bi lahko tržišču ponudili učinkovite in cenovno dostopne naprave za izkoriščanje tovrstnih virov.

Z močjo vetra poganjamo vetrnice, ki proizvajajo elektriko. Nameščamo jih na obmorske lokacije in mesta z visoko nadmorsko višino, saj je tam hitrost vetra najbolj stabilna in najmočnejša. V letu 2015 smo na globalni ravni s pomočjo vetrne energije zadostili kar 4 % potreb po energiji, zlasti pa se ta vir energije preriva v ospredje v Evropi, ZDA in Kanadi, saj se zavedamo njegovega neskončnega potenciala. Na Danskem, kjer so obnovljivi viri energije in trajnostni razvoj ena od prioritet, z vetrno energijo zadostijo že 40 % energetskih potreb. Na globalni ravni bi lahko z maksimalnim izkoriščanjem vetrne energije pridobili kar 40x več energije, kot je potrebujemo. V ta namen bi morali namestiti vetrnice po precejšnji površini, zlasti po obalnih območjih. Določeni okoljevarstveniki in broci za pravice živali pa so mnenja, da obstoječe vetrnice predstavljajo tveganje za okolje, saj lopatice pogosto jemljejo življenja tam živečih ptic, ki se med letom zaletijo vanje. Predlagajo namestitev mrež okoli lopatiuc, ki bi tovrstne nesreče preprečile.

 

obnovljivi viri energije

 

Obnovljivi viri energije obsegajo tudi sončno energijo, ki je trenutno med najbolje izkoriščanimi viri. Že nekaj let se namreč spodbuja namestitev sončnih kolektorjev, s pomočjo katerih srkamo sončno energijo in z njimi ogrevamo vodo, nekateri pa s pomočjo sončnih elektrarn proizvajajo tudi elektriko. S tem si znatno zmanjšajo porabo energije iz omrežja in posledično prihranijo. Naprave in celice so vse bolj ugodne, sama pretvorba pa izredno učinkovita.

Geotermalna energija deluje na osnovi temperature središča našega planeta, ki znaša neverjetnih 5.000 °C. Ob nastanku se je namreč v sredini Zemlje v obliki toplote shranila neizmerna količina sončne energije. Ta sončna energija posledično segreva kamenine skoraj vse do površine Zemlje, mi pa jo izkoriščamo za proizvajanje elektrike. Izvire vroče vode so za ogrevanje prostorov v obliki talnega gretja uporabljali že stari Rimljani, mi pa to toploto s pomočjo toplotnih črpalk izkoriščamo tudi za ogrevanje sanitarne vode in hlajenje naših prostorov. Toplotne črpalke namreč pozimi s to toploto ogrevajo prostor in sanitarno vodo, pozimi pa toploto črpajo v zemljo in tako hladijo prostore. Nizkotemperaturna geotermalna energija pridobiva na veljavi tako na globalni kot slovenski ravni, saj hkrati znižuje letne energetske potrebe po ogrevanju in hlajenju ter omogoča ohranjanje enakomernih energetskih potreb tako poleti kot pozimi. Tega se zavedajo tudi oblasti, zato lahko koristimo različne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov za vgradnjo toplotnih črpalk, na to temo pa so organizirane tudi razne razprave in okrogle mizo, ki dvigujejo raven osveščenosti.

 

obnovljivi viri energije

 

Optimistične napovedi

Obnovljivi viri energije postajajo vse bolj zanesljiv in raziskan vir pridobivanja energije, zato so v letu 2015 globalne naložbe v obnovljive vire energije zrasle za dodatnih 5 % in tako znašale skoraj 300 milijard dolarjev. V istem letu so obnovljivi viri energije prvič v zgodovini predstavljali več kot polovico novih energetskih kapacitet. Nekatere napovedi kažejo, da bo do leta 2020 večina globalne energije izvirala iz obnovljivih virov energije, medtem gredo določeni še korak naprej in napovedujejo, da bodo do leta 2030 obnovljivi 100% globalno edini vir energije. Od tega naj bi v naslednjih 50 letih večino energije pridobili s pomočjo sončnih elektrarn, drugi najbolj izkoriščani vir pa naj bi bila geotermalna energija.

Vsekakor se bo v prihodnje trend vlaganja v obnovljive vire energije še stopnjeval, tehnologija pa bo zaradi globalnih spodbud eksponentno napredovala in omogočala vse večji dostop do sistemov in naprav za učinkovito izkoriščanje obnovljivih virov energije. Morda bomo tudi s pomočjo vse večjega izkoriščanja obnovljivih virov energije lahko dovolj zmanjšali onesnaževanje in preprečili nadaljnje propadanje planeta.