Električni radiator za udobno ogrevanje

Električni radiator je lahko odlična rešitev za vse, ki si želite cenovno ugodnega ogrevanja brez negativnega vpliva na okolje. Ogrevanje na električne radiatorje namreč sodi med ogrevanje na obnovljive vire energije, kar med drugim pomeni tudi možnost pridobitve sofinanciranja z naslova Eko sklada.

Človeštvo je dolga leta za ogrevanje in proizvajanje električne energije uporabljalo fosilna goriva, kot je premog in nafta, pri tem pa nismo imeli prav nobenega ozira na škodo, ki jo povzročamo okolju. Z izgorevanjem fosilnih goriv smo v ozračje spuščali toplogredne pline, ki tanjšajo naš ozonski plašč in posledično slabijo našo zaščito pred sončnimi UV žarki. Zaradi tega prihaja do segrevanja našega ozračja, kar imenujemo globalno segrevanje, kar povzroča splošen dvig temperature ozračja in morja, taljenje ledenih plošč in dvig gladine morja, posledično pa tudi izumiranje določenih živalskih in rastlinskih vrst, ki lahko uspevajo le v določenih temperaturah. Prav tako pa smo do zdaj zavzeto onesnaževali tudi vodo, kamor smo spuščali nevarne odplake, ki so bile stranski produkt črpanja in pridobivanja, pa tudi obdelave in predelave fosilnih goriv. S tem smo povzročali manjšanje količin pitne vode, izumrtje določenih vodnih rastlin in živali, ki lahko uspevajo le v neoporečni vodi, hkrati pa smo z uživanjem zastrupljene vode počasi zastrupljali tudi sebe.

Ob odkritju obnovljivih virov energije in njihovih prednosti z vidika ne samo varovanja okolja temveč tudi cene, smo se začeli odmikati od izkoriščanja fosilnih goriv in se počasi pomikamo vse bližje cilju 100 % izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Obnovljive vire energije lahko izkoriščamo na različne načine, in sicer v glavnem za ogrevanje prostorov ter sanitarne vode in proizvajanje električne energije. Sončni kolektorji zbirajo sončno energijo, pri ogrevanju prostora nam pomaga električni radiator, prav tako lahko prostore in sanitarno vodo ogrevamo s toplotno črpalko.

V tem zapisu se bomo zlasti posvetili električnim radiatorjem, ki postajajo med lastniki domov vse bolj priljubljen način ogrevanja.

 

Električni radiator

 

Kako električni radiator deluje?

Električni radiator deluje na zelo preprost način, in sicer s pomočjo električnega rezistorja električno energijo pretvarja v toploto, kot grelni element pa se uporablja NiChrome žica (žica iz niklja in kroma) ali volframova žica, ki se ravno tako zelo hitro segreje in lahko vpije veliko energije. Te vrste kovin so zlasti primerne za to uporabo, ker lahko zadržijo velike količine energije, ki jo počasi spuščajo v okolje, kar pomeni, da za ohranjanje stalne temperature potrebujete minimalno količino vložene energije. Električni radiator je za boljši izkoristek energije napolnjen s termodinamično tekočino, ki se hitro segreje in toploto razširi po celotni površini radiatorja, kar pomeni, da toploto oddaja celotna površina električnega radiatorja. Tudi to tekočino odlikuje odlično zadrževanje toplote, kar pomeni, da bo električni radiator vaš prostor ogreval še dolgo po izklopu.

Vsak električni radiator je opremljen z zelo občutljivim in natančnim termostatom, ki skrbi, da je prostor enakomerno segrevan pri stalni temperaturi. Ko vklopite radiator, termostat zazna prenizko temperaturo in radiatorju sporoči, da je potrebno delovanje pri polni zmogljivosti, kar navadno traja 5-10 min. Ko radiator doseže želeno temperaturo, zmogljivost zniža na minimum, saj je termodinamična tekočina povsem segreta in bo brez težav ohranjala nastavljeno temperaturo. Na tej točki radiator porabi minimalno količino energije, da ohranja temperaturo v vašem domu. Termostat tudi zagotavlja, da za ogrevanje porabite zgolj toliko energije, kot je potrebno. S tem se izognete prekomernim stroškom zaradi nepotrebno visokih temperatur, hkrati pa ste lahko prepričani, da je vaš prostor vedno zadostno ogrevan.

Ko se zrak okoli električnega radiatorja segreje, se ta dvigne, hladen zrak pa potisne proti tlom, kjer se ob površini radiatorja zopet segreje. S tem se ustvari konvekcijski tok, ki ohranja kroženje toplega zraka in segreva celoten prostor.

Ena glavnih prednosti električnih radiatorjev pred drugimi načini ogrevanja je možnost individualne nastavitve termostata. To pomeni, da lahko vsak električni radiator nastavite po svoje in tako v različnih prostorih ohranjate različne temperature. Če določene sobe ne nameravate uporabljati, lahko tam znižate termostat električnega radiatorja in dodatno prihranite na stroških ogrevanja. Prav tako lahko temperaturo znižate, ko se odpravite na počitnice, ter tako preprečite nepotrebno vzdrževanje visoke temperature zraka.

Kako učinkoviti so električni radiatorji?

Električni radiator je splošno gledano 100% učinkovit, saj se v toploto pretvori skoraj vseh 100 % električne energije, ki jo porabi radiator. Vsekakor so učinkovitejši od cevnega ogrevanja na vročo vodo, saj se tam veliko toplote iz vode zgubi med pretakanjem po ceveh, preden voda sploh doseže ciljni radiator.

Prav tako k njihovi učinkovitosti prispeva dejstvo, da se električni radiator vključi po potrebi, torej samo takrat, ko temperatura dejansko pade. Običajni ogrevalni sistemi, zlasti na fosilna goriva, namreč nimajo možnosti natančnega ohranjanja temperature, saj so sistemi veliko počasnejši. Električni radiator se do želene temperature segreje že v nekaj minutah, kar pomeni, da je vaš prostor izredno hitro segret na želeno temperaturo.

Obrnite se na svojega energetskega svetovalca in se prepričajte, da je električni radiator odlična rešitev za ogrevanje vašega doma.