Toplotne črpalke za topel in prijeten dom

Obnovljivi viri energije so prihodnost človeštva

Obnovljivi viri energije so prihodnost človeštva

Obnovljivi viri energije so vsi obnovljivi viri, iz katerih lahko na tak ali drugačen način črpamo energijo, mednje pa uvrščamo sončno sevanje, veter, dež, plimovanje, vodne tokove in zemeljske toplotne tokove. Obnovljivi viri energije že z imenom nakazujejo, da jih z izkoriščanjem ne moremo izčrpati, tako kot se zgodi s fosilnimi gorivi. Človeštvo obnovljive vireRead more about Obnovljivi viri energije so prihodnost človeštva[…]