Eko sklad vam lahko pomaga do cenejše obnove

Eko sklad nam ponuja različne načine, kako priti do finančnih sredstev, s katerimi lahko naše domove posodobimo in dodatno poskrbimo za zaščito okolja. Zadnjih nekaj desetletij in celo stoletja smo namreč leteli na krilih industrijske revolucije, urbanizacije in globalizacije, pri tem pa pozabljali na skrb za naš planet. V vodo smo spuščali nevarne odplake, v zrak pa škodljive emisije ogljikovega dioksida, ne da bi se povsem zavedali vpliva, ki ga imamo na naš planet.

 

Zadnja desetletja pa je prišlo do preobrata. Znanstvene raziskave so pokazale, da toplogredni plini, ki jih spuščamo v ozračje negativno vplivajo na ozonski plašč, ki nas ščiti pred premočnim sončnim sevanjem. Če ta zaščita oz. ovira izgine, bo sončno sevanje v tolikšni meri spremenilo naše podnebje, da bo Zemlja postala neprimerna za življenje, usoda človeštva pa je negotova.

 

Zato smo začeli z raziskovanjem možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije, ki ponujajo več prepričljivih prednosti. Kot pove že samo ime, so ti viri obnovljivi, kar pomeni, da se jih ne da povsem izčrpati. Ta neskončna zaloga pa posledično pomeni nižjo oz. stabilnejšo ceno. Cene naftnih derivatov in drugih fosilnih goriv, pa tudi trdega goriva v obliki drv, naraščajo ravno zaradi vse manjših zalog. Najpomembnejši pa je seveda okoljevarstveni vidik. Pri izkoriščanju obnovljivih virov energije namreč v ozračje ne spuščamo emisij toplogrednih plinov, prav tako ne onesnažujemo voda. Ker za pogon sistemov na obnovljive vire energije pogosto potrebujemo le minimalno količino električne energije, so lahko ti sistemi celo povsem 100 % okolju prijazni, če električno energijo pridobivamo s pomočjo sončnih elektrarn, ki so dandanes že zelo razširjen način pridobivanja elektrike tako na individualni kot komercialni ravni.

 

Eko sklad

Eko sklad je bil ustanovljen z namenom spodbujanja izkoriščanja obnovljivih in okolju prijaznih virov energije ter posledično zmanjšanje uporabe fosilnih in drugih goriv, s katerimi onesnažujemo naš planet, njegovo delovanje pa pokriva tudi ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter trajnostni razvoj.

 

Vendar Eko sklad ne deluje zgolj za potrebe fizičnih oseb, temveč je njegova naloga veliko širša. Eko sklad ima namreč sredstva predvidena tudi za pravne osebe in celo javne organe. Pravnim osebam oz. podjetjem in lastnikov večstanovanjskih blokov omogoča in jih celo spodbuja k naložbi v okolju prijazne sisteme.

 

Eko sklad pravnim osebam trenutno pomaga sofinancirati naprave za ogrevanja/hlajenje in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, zmanjševanje onesnaževanja zraka v okviru tehnoloških procesov, nakup vozil ali delovnih strojev s hibridnim, električnim oz. plinskim pogonom, okolju prijazna kanalizacijska omrežja, vzpostavitev sistemov, naprav oz. tehnoloških postopkov za zbiranje, ločevanje, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, vodovodna omrežja, izobraževalne projekte NVO (nevladnih organizacij) ter celo postavitev naprav za čiščenje zraka.

 

Javnim upravam lahko Eko sklad v okviru trenutnih spodbud pomaga pri pridobitvi sredstev za financiranje daljinskega ogrevanja, nakup vozil oz. delovnih strojev na plinski, hibridni ali električni pogon, vozil za javni potniški promet, sistemov za ogrevanje oz. hlajenje s pomočjo obnovljivih virov energije, vzpostavitev sistemov, tehnoloških postopkov oz. naprav za ločevanje, zbiranje, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, gradnjo energetsko učinkovitih zgradb za splošne družbene namene in celo naprav za ogrevanje/hlajenje in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije.

 

Eko sklad

 

Eko sklad pa je z našega vidika še vedno najbolj pomemben zaradi sofinanciranja naložb fizičnih oseb. Tako sklad ponuja sredstva v naslednje namene:

 

  • Naložba v zunanje stavbno pohištvo – sredstva iz tega naslova se lahko porabijo za namene zvišanja energetske učinkovite zgradb, in sicer izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe, vgradnjo energetsko učinkovitih lesenih oken, solarnih ogrevalnih sistemov, toplotnih črpalk, celovito obnovo starejših bivalnih objektov in celo nakup stanovanja v nizkoenergetskih objektih.
  • Zamenjava azbestnih kritin
  • Priklop na javno vodovodno omrežje
  • Vzpostavitev oskrbe s pitno vodo, če ni predvidene javne oskrbe
  • Naložba v izolacijo fasade – v okviru te spodbude se lahko sredstva porabi za toplotno izolacijo fasade oz. strehe ali stropa v neogrevanih prostorih, optimizacijo ogrevalnega sistema in obsežno energetsko obnovo objekta.
  • Odstranjevanje oz. zamenjava izolativnih oz. protipožarnih oblog z azbestnimi vlakni ter vodovodnih oz. kanalizacijskih cevi, če vsebujejo težke kovine ali azbest
  • Izdelava hišnega kompostnika
  • Postavitev zbiralnika deževnice
  • Izvedba izolacije kleti in tal

 

Eko sklad pa ponuja dve obliki financiranja, in sicer pomoč v obliki ugodnega kredita ali pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. Praviloma je iz naslova nepovratnih finančnih sredstev mogoče dobiti nižji znesek, vendar tega zneska ni potrebno vračati, če se seveda naložba izpolni v skladu z javnim razpisom. Kredit, kot pove že ime samo, pa je potrebno vrniti, vendar je mogoče v okviru te oblike spodbude pridobiti višja sredstva, sami pogoji vračanja pa so izredno ugodni v primerjavi z običajnimi krediti, ki so na voljo na bankah.

 

Če v kratkem načrtujete obnovo ali zgolj razmišljate o nakupu novih okolju prijaznih sistemov in naprav, vam svetujemo, da si na spletni strani Eko sklada pogledate možnost pridobitve nepovratnih sredstev ali ugodnega kredita, ki lahko znatno zmanjša breme nakupa oz. obnove, vam pomaga pri znižanju vaših stroškov, hkrati pa ste lahko prepričani, da ste s to odločitvijo naredili tudi nekaj dobrega za naš planet.

Kamini za vsak slog življenja

Pri današnjih novogradnjah se lastniki domov vse bolj odločajo za kamine. Ni ga namreč lepšega občutka od sedenja ob kaminu s prasketajočim ognjem, ki nas pomirja in sprošča. Tako se v svojem domu počutimo domače in udobno, prostor pa je napolnjen s prijetno toplino. Tako kot je bila navada v pradavnini, se tudi danes radi družimo ob ognju, ki žari iz kamina, saj pričara prav posebno vzdušje. Obstaja več vrst kaminov, odločitev pa je pogosto težka, saj so informacije raztresene po spletu in do njih težko pridemo. Ravno zato smo vam pripravili nekaj osnovnih nasvetov in informacij, ki vam lahko pomagajo priti do končne odločitve.

 

Kamini so navadno umeščeni v dnevni prostor, saj se tam tudi najpogosteje zadržujemo in posledično potrebujemo najvišjo temperaturo, prasketanje ognja pa daje tudi prav poseben občutek domačnosti in topline.

 

Preden se zapodite v raziskovanje ponudnikov, najprej ocenite svoje energetske potrebe, upoštevajte tudi velikost hiše, prostor, kamor nameravate kamin postaviti, vedeti morate tudi, ali nameravate kamin uporabljati kot samostojni ogrevalni sistem oz. ga nameravate kombinirati s kakim drugim načinom ogrevanja, razmislite pa tudi o svojih finančnih zmožnostih.

 

Kamine delimo na dve osnovni izvedbi, in sicer na toplozračne ter toplovodne kamene. Trenutno najpogosteje vgrajene so toplozračni kamini, ki služijo ogrevanju enega ali več povezanih prostorov in v prostor oddajo 100 % proizvedene toplote. Druga izvedba pa so toplovodni kamini, ki v prostor oddajo zgolj 20 % proizvedene temperature, ostalo pa preko ocevja prenesejo v centralno ogrevanje doma.

 

kamini

 

Kamine pa delimo tudi glede na vrsto goriva oz. vir temperature. V nadaljevanju vam predstavljamo tri najpogostejše tipe kaminov, ki jih je mogoče najti v slovenskih domovih, sami pa ocenite, kateri je za vas najbolj primeren.

 

Kamini na drva so trenutno še vedno najpogosteje vgrajen tip kaminov, saj smo Slovenci že tradicionalno povezani z ogrevanjem na drva, bodisi zaradi posebnega občutka, ki ga daje lesni ogenj, bodisi zaradi dejstva, da ima skoraj vsako ruralno gospodinjstvo v lasti manjši ali večji gozd. Prednost kamina na drva je v tem, da za kurjavo ne potrebujete posebne vrste lesa, je pa pomembno, da je uporabljen les suh, kar pomeni vsaj dve leti skladiščenja na suhem, da vsebnost vlage v lesu pade pod 20 %. S kurjavo mokrega lesa se namreč učinkovitost ogrevanja zmanjša kar za polovico, saj 50 % energije porabite za sušenje lesa. Vseeno pa imajo vrste lesa določene specifikacije, ki jih je dobro poznati. Najprimernejši les za ogrevanje s kaminom je trd les, kot je bukev, gaber ali hrast, dobro pa se obneseta tudi bor ali smreka, saj toploto oddajata počasneje, a je poraba pri boru in smreki zaradi precej slabše toplotne moči nekoliko višja. Priporočamo tudi uporabo lesa, posekanega med decembrom in februarjem, saj drevesa zaradi nizkih temperatur takrat večino vlage pošljejo v korenine, v samem deblu pa ohranijo le minimalno količino. Slabost tega tipa je potreba po stalnem dodajanju goriva. Če nameravate imeti kamin primarno zaradi estetskega videza, ta faktor ne igra posebne vloge. Če pa nameravate kamin imeti tudi kot vir ogrevanja, primarni ali v kombinaciji z drugimi sistemi, pa je to dejstvo lahko pomembno pri odločanju, ali je kamin na drva za vas prava izbira. Poleg tega morate pri kaminu na lesena polena poleg kamina ali vsaj v kleti imeti tudi prostor za shranjevanje drv, kar pa lahko zavzame dragoceni prostor in privede do povečane količine prahu. Če imate v družini astmatika ali osebo z občutljivimi dihali, vam priporočamo, da se osredotočite na druge vrste kaminov.

 

Kamini na pelete so naprednejša različica kaminov na drva, zato se po večini upravljajo že preko termostata ali celo daljinskega upravljalnika. Za razliko do kaminov na drva jih je brez težav mogoče uporabljati kot primarni vir ogrevanja objekta. V primerjavi s konvencionalnimi viri energije so peleti znatno cenejši vir ogrevanja, edini pogoj za namestitev kamina na pelete je primeren dimnik. Kamini na pelete se pretežno uporabljajo v nizkoenergetskih in pasivnih hišah, ki zaradi izredno nizkih energetskih potreb ne potrebujejo pretiranega ogrevalnega sistema, zato je kamin na pelete odlična nizkocenovna rešitev. Prednost tega tipa kamina je tudi v avtomatizaciji sistema. Vsak kamin ima namreč vgrajen zalogovnik določene velikosti, ki ga pred vklopom kamina napolnite s peleti. Poln zalogovnik načeloma zadostuje za večdnevno ogrevanje, to pa je predvsem odvisno od same velikosti zalogovnika. Enostavno je tudi čiščenje kamina. Ob pravilni uporabi je treba namreč kamin očistiti najpogosteje enkrat dnevno, pri bolj kakovostnih peletih pa še redkeje. Poskrbeti pa morate, da ima kamin zagotovljeno električno napajanje, pred namestitvijo pa naj vaš dimnikar tudi potrdi, da je dimnik ustrezen za montažo kamina.

 

kamini

 

Vse bolj priljubljeni pa postajajo tudi električni kamini. Kot pove že samo ime, ti kamini delujejo izključno na električno energijo, zato ni neželenega dima in nabiranja saj, videz ognja pa se ustvari z izredno prepričljivo osvetljeno vodno paro in LED tehnologijo. V električni kamin lahko hitro in brez težav spremenite tudi obstoječ kamin na drva, ki ste ga zaradi neuporabe ali zadimljenja opustili. Ta tip kaminov redko služi kot primarni način ogrevanja, saj za ogrevanje porabi precejšnjo količino električne energije, hkrati pa ne proizvede dovolj toplote, da bi lahko z njim učinkovito ogrevali celoten objekt. Prednost tega tipa kaminov je vsekakor čistoča in enostavna uporaba, saj jih lahko upravljate tudi na daljavo preko pametnega telefona in tako poskrbite za topel dom, še preden pridete iz službe.

 

Vsekakor vam pred končno odločitvijo svetujemo, da se obrnete tudi na svojega energetskega svetovalca, ki vam bo lahko individualno svetoval in priporočil za vas najboljšo izbiro.

IR paneli omogočajo okolju prijazen prihranek

Slovenija zadnja leta vse bolj sledi naraščajočemu globalnemu trendu okolju prijaznega življenja. Skrbimo za reciklažo odpadkov, kupujemo obleke iz druge roke, vozimo hibridne ali celo povsem električne avtomobile ter gradimo nizkoenergetske in pasivne hiše, v okviru teh pa skrbimo tudi za okolju prijazen način ogrevanja. Tako se iz nekdaj priljubljenega ogrevanja na drva in kurilno olje premikamo proti toplotnim črpalkam, pa tudi IR panelom.

 

Toplotne črpalke s pomočjo minimalnega vložka električne energije črpajo toploto iz vira (zemlje, vode ali zraka v okolici doma) in jo nato z delovnim medijem po ocevju ogrevalnega sistema prenesejo po domu. Glede na vir toplote jih delimo na toplotne črpalke zrak voda, zemlja voda ali voda voda. Vsak od tipov ima svoje prednosti in slabosti, izbira za vas najbolj primernega tipa pa je odvisna predvsem od vaših ogrevalnih potreb in virov, ki so vam v okolici vašega doma na voljo.

 

IR paneli

 

Toplotne črpalke zrak voda so najpogostejši tip toplotne črpalke pri nas, toploto pa črpajo iz zraka okoli sebe. Odlikuje jih predvsem nizek strošek začetne naložbe, ki prepriča marsikaterega kupca. Zaradi nihanj zraka je ta tip toplotne črpalke nekoliko manj učinkovit od drugih dveh, a je mogoče to urediti z namestitvijo toplotne črpalke v kletne prostore doma, kjer je temperatura zraka razmeroma stalna. Toplotne črpalke zemlja voda toploto črpajo iz zemlje okoli objekta. Ker je treba pri tem tipu toplotne črpalke cevi, po katerih se delovni medij prenaša, zakopati v zemljo, je tu začetni vložek nekoliko višji kot pri tipu zrak voda. Na voljo imamo vertikalno instalacijo, kjer so cevi nameščene v globino in toploto črpajo iz kamenin, segretih od staljenega središča Zemlje, ali horizontalno instalacijo, kjer so cevi nameščene na širšem, a mnogo bolj plitvem območju. V tem primeru delovni medij toploto srka iz kamenin, segretih od sonca. Ta tip toplotne črpalke je učinkovitejši od tipa zrak voda, saj je temperatura zemlje veliko bolj stabilna od zraka, tudi poleti. Toplotne črpalke voda voda pa kot vir toplote uporabljajo podtalnico ali okoliške vode, odlikujeta pa jih preprosta namestitev in visoka učinkovitost. Pri tem tipu toplotne črpalke cevi namreč enostavno namestimo v vodo, ki je zaradi svoje stalne temperature, zlasti v primeru podtalnice, izredno zanesljiv in učinkovit vir toplote.

 

Toplotne črpalke tako za svoje delovanje izkoriščajo načelo prenosa toplote, IR paneli pa na drugi strani delujejo s pomočjo infra rdeče tehnologije. Infra rdeča (IR) svetloba je namreč razlog, zakaj tudi pozimi na obrazu čutimo toploto sonca. Čeprav je zrak okoli nas mrzel, sonce oddaja infra rdeče valove, ki neovirano potujejo skozi zrak in ogrevajo vsak predmet, ki ga dosežejo, vključno z našimi telesi. IR sevanje je oblika elektromagnetnega sevanja, ki zaseda območje takoj za vidnim rdečim poljem elektromagnetnega spektra. Sevanje pogosto povezujemo s škodljivostjo, a gre zgolj za postopek oddajanja energije. IR sevanje je povsem varno, saj ga v določeni meri oddajajo tudi naša telesa. Sevanje naših teles nam na primer pomaga najti pogrešane osebe ponoči, saj lahko v temi zaznamo sevanje, ki ga oddaja njihovo telo.

 

IR paneli

 

Tradicionalni ogrevalni sistemi v naših domovih ogrevajo zrak okoli nas. Radiator na primer veliko večino sovje toplote odda z običajnimi tokovi, nekaj malega pa tudi z IR sevanjem. Ko se radiator segreje, neposredno ogreva zrak okoli sebe. Topel zrak se nato dviga in kroži po prostoru, kar potiska hladen zrak proti radiatorju, ki ga nato segreje in cikel se ponovi. Vsi tradicionalni ogrevalni sistemi oddajajo določeno obliko sevanja. Če sedite poleg ognja, boste čutili toploto na vašem obrazu, če pa pred svoj obraz nastavite roko, se bo sevanje ustavilo ob njej in toploto boste čutili samo še na roki.

 

IR paneli so razmeroma nov način ogrevanja naših domov, a so v tem kratkem času uspeli izrazito prodreti na ogrevalni trg in zanje se odloča vse več lastnikov domov. Čeprav obstajajo IR paneli na plin, olje ali trda goriva, so električni IR paneli še vedno najpogostejša izbira, saj v tem primeru potrebujete zgolj dostop do električne energije, brez nepotrebne napeljave cevi in posebnega prostora za shranjevanje goriva. S tehnološkim napredkom so IR paneli postali široko dostopni, kompaktni in izredno učinkoviti. Zaradi svoje kompaktnosti so zelo primerni tudi za manjša stanovanja, preprosta namestitev pa omogoča tudi naknadno vgradnjo, zato so priljubljena izbira vseh lastnikov, ki si želijo s prenovo ogrevalnega sistema prihraniti in hkrati pomagati pri varovanju okolja. Na voljo so IR paneli z različnimi dizajni, zato smo lahko prepričani, da nam ne bodo skazili izgleda našega doma, saj se brez težav zlijejo z našim okusno izbranim pohištvom.

IR paneli

Za okoljsko ozaveščene stranke je pomemben podatek, da IR paneli ne proizvajajo nobenih emisij, če pa so IR paneli napajani s pomočjo sončnih kolektorjev, pa je ogrevanje vašega doma trajnostno in 100% brez emisij. Ker IR paneli namesto zraka ogrevajo površine našega doma, morajo za doseganje iste temperature segreti bistveno manj površine kot količine. Z IR paneli lahko na mesec v zimskem času prihranimo tudi več kot 100 € v primerjavi z običajnimi ogrevalnimi sistemi, kar je na letni ravni zajeten prihranek. IR paneli so veliko bolj učinkoviti tudi zaradi hitre pripravljenosti na delovanje. IR paneli se namreč na svojo najvišjo temperaturo segrejejo že v 30 sekundah, medtem ko lahko pri radiatorjih traja tudi do nekaj ur. IR sevanje prodre tudi nekaj cm v površino, ki ogreva, kar dodatno pripomore k učinkovitosti, ogrevane stene pa ostanejo suhe, zaradi česar nam ni treba skrbeti za pojav vlage in posledično plesni. Ogrevano telo namreč pomaga ogrevati prostor, tudi ko so IR paneli izklopljeni.

 

Njihov začetni vložek je sicer nekoliko višji, saj imajo povprečni 600W IR paneli ceno nad 200 €, a se zaradi izjemno nizkega obratovalnega stroška naložba navadno povrne že v enem letu ali dveh.

 

Posvetujte se s svojim energetskim svetovalcem, zaprosite za ponudbe, primerjajte različne ogrevalne sisteme in se odločite za okolju varen prihranek.

Obnovljivi viri energije so prihodnost človeštva

Obnovljivi viri energije so vsi obnovljivi viri, iz katerih lahko na tak ali drugačen način črpamo energijo, mednje pa uvrščamo sončno sevanje, veter, dež, plimovanje, vodne tokove in zemeljske toplotne tokove. Obnovljivi viri energije že z imenom nakazujejo, da jih z izkoriščanjem ne moremo izčrpati, tako kot se zgodi s fosilnimi gorivi. Človeštvo obnovljive vire energije navadno izkorišča za proizvajanje elektrike, v manjši meri pa tudi za ogrevanje vode in zraka.

 

Obnovljivi viri energije lahko človeštvu izredno koristijo. Z njihovo pomočjo lahko znatno zmanjšamo izpuste škodljivih emisij v ozračje in tako preprečimo nadaljnji propad našega planeta zaradi onesnaževanja. Hkrati bi lahko s pomočjo različnih virov energije države postale energetsko neodvisne, kar bi pripomoglo k zmanjšanju konfliktov. Nobena država namreč ne bi imela monopola nad specifičnim virom, kot je nafta ali plin, saj bi se zanašale na lokalne obnovljive vire energije. S tem bi se izognili tudi nepotrebnim stroškom transporta, ki spremljajo uvoz energetskih virov iz tujih držav. Ob tem bi zmanjšali potrebo po fosilnih gorivih, s čimer bi se zmanjšala njihova poraba, posledično pa tudi cena. Čeprav so začetni stroške naložbe v naprave in sisteme za izkoriščanje obnovljivih virov energije nekoliko višji, pa se ta izdatek v prihrankih povrne v nekaj letih. K razvoju tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije pa pripomorejo tudi nacionalne in globalne spodbude v obliki nepovratnih finančnih sredstev, davčnih olajšav in širokega razpona informacij, s katerimi si lahko pomagamo do vzpostavitve čim bolj trajnostnega izkoriščanja energije.

 

obnovljivi viri energije

 

Narava nam nudi vse

 

Vodna energija je še razmeroma neraziskan vir energije, a izredno zmogljiv. Ker je voda kar osemstokrat gostejša od zraka, lahko že iz počasnega pretoka pridobimo precejšnje količine energije. Tako smo s pomočjo vodne energije v letu 2016 zadostili kar 16,6 % energetskih potreb na globalni ravni. Zato se tehnologija, ki se ukvarja z obnovljivimi viri energije, vse bolj usmerja v raziskavo vodne energije, kar dokazujeta jeza Chief Joseph v ZDA in Itaipu na brazilsko/paragvajski meji. V okviru hidroenergije sta najbolj raziskana moč valovanja in moč plimovanja, a ju še ne izkoriščamo za komercialne namene, saj tehnologija še ni napredovala do te stopnje, da bi lahko tržišču ponudili učinkovite in cenovno dostopne naprave za izkoriščanje tovrstnih virov.

 

Z močjo vetra poganjamo vetrnice, ki proizvajajo elektriko. Nameščamo jih na obmorske lokacije in mesta z visoko nadmorsko višino, saj je tam hitrost vetra najbolj stabilna in najmočnejša. V letu 2015 smo na globalni ravni s pomočjo vetrne energije zadostili kar 4 % potreb po energiji, zlasti pa se ta vir energije preriva v ospredje v Evropi, ZDA in Kanadi, saj se zavedamo njegovega neskončnega potenciala. Na Danskem, kjer so obnovljivi viri energije in trajnostni razvoj ena od prioritet, z vetrno energijo zadostijo že 40 % energetskih potreb. Na globalni ravni bi lahko z maksimalnim izkoriščanjem vetrne energije pridobili kar 40x več energije, kot je potrebujemo. V ta namen bi morali namestiti vetrnice po precejšnji površini, zlasti po obalnih območjih. Določeni okoljevarstveniki in broci za pravice živali pa so mnenja, da obstoječe vetrnice predstavljajo tveganje za okolje, saj lopatice pogosto jemljejo življenja tam živečih ptic, ki se med letom zaletijo vanje. Predlagajo namestitev mrež okoli lopatiuc, ki bi tovrstne nesreče preprečile.

 

obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije obsegajo tudi sončno energijo, ki je trenutno med najbolje izkoriščanimi viri. Že nekaj let se namreč spodbuja namestitev sončnih kolektorjev, s pomočjo katerih srkamo sončno energijo in z njimi ogrevamo vodo, nekateri pa s pomočjo sončnih elektrarn proizvajajo tudi elektriko. S tem si znatno zmanjšajo porabo energije iz omrežja in posledično prihranijo. Naprave in celice so vse bolj ugodne, sama pretvorba pa izredno učinkovita.

 

Geotermalna energija deluje na osnovi temperature središča našega planeta, ki znaša neverjetnih 5.000 °C. Ob nastanku se je namreč v sredini Zemlje v obliki toplote shranila neizmerna količina sončne energije. Ta sončna energija posledično segreva kamenine skoraj vse do površine Zemlje, mi pa jo izkoriščamo za proizvajanje elektrike. Izvire vroče vode so za ogrevanje prostorov v obliki talnega gretja uporabljali že stari Rimljani, mi pa to toploto s pomočjo toplotnih črpalk izkoriščamo tudi za ogrevanje sanitarne vode in hlajenje naših prostorov. Toplotne črpalke namreč pozimi s to toploto ogrevajo prostor in sanitarno vodo, pozimi pa toploto črpajo v zemljo in tako hladijo prostore. Nizkotemperaturna geotermalna energija pridobiva na veljavi tako na globalni kot slovenski ravni, saj hkrati znižuje letne energetske potrebe po ogrevanju in hlajenju ter omogoča ohranjanje enakomernih energetskih potreb tako poleti kot pozimi. Tega se zavedajo tudi oblasti, zato lahko koristimo različne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov za vgradnjo toplotnih črpalk, na to temo pa so organizirane tudi razne razprave in okrogle mizo, ki dvigujejo raven osveščenosti.

 

obnovljivi viri energije

 

Optimistične napovedi

 

Obnovljivi viri energije postajajo vse bolj zanesljiv in raziskan vir pridobivanja energije, zato so v letu 2015 globalne naložbe v obnovljive vire energije zrasle za dodatnih 5 % in tako znašale skoraj 300 milijard dolarjev. V istem letu so obnovljivi viri energije prvič v zgodovini predstavljali več kot polovico novih energetskih kapacitet. Nekatere napovedi kažejo, da bo do leta 2020 večina globalne energije izvirala iz obnovljivih virov energije, medtem gredo določeni še korak naprej in napovedujejo, da bodo do leta 2030 obnovljivi 100% globalno edini vir energije. Od tega naj bi v naslednjih 50 letih večino energije pridobili s pomočjo sončnih elektrarn, drugi najbolj izkoriščani vir pa naj bi bila geotermalna energija.

 

Vsekakor se bo v prihodnje trend vlaganja v obnovljive vire energije še stopnjeval, tehnologija pa bo zaradi globalnih spodbud eksponentno napredovala in omogočala vse večji dostop do sistemov in naprav za učinkovito izkoriščanje obnovljivih virov energije. Morda bomo tudi s pomočjo vse večjega izkoriščanja obnovljivih virov energije lahko dovolj zmanjšali onesnaževanje in preprečili nadaljnje propadanje planeta.

Talno gretje daje drugačen občutek

Ena izmed prvih odločitev pri novogradnji, ki jih moramo sprejeti, je odločitev, ali bomo naš novi dom ogrevali s talnim gretjem, radiatorji ali kombinacijo obojega. Vse ima svoje prednosti in slabosti, veliko pa je odvisno od našega načina življenja in seveda doma.

 

Moderno talno gretje

 

Za talno gretje moramo še pred polaganjem tal položiti cevi, po katerih se pretaka segreti delovni medij, navadno voda, in segreva tla. Iz tal se nato toplota dviguje v zrak in tako segreva celoten prostor. Talno gretje zaradi precejšnje ogrevalne površine zagotavlja enakomerno razporeditev toplote po prostoru, izkoristek pa je kar med 50 in 80 %. Ker se toplota sprošča enakomerno, so pri zračenju prostorov toplotne izgube manjše, poleg tega se prostor hitreje zopet segreje, kot pri drugih ogrevalnih sistemih.

 

Talno gretje pa pripomore tudi h kvaliteti bivanja. Ker deluje pri bistveno manjših temperaturah kot radiatorji, se zrak manj dviga in posledično manj kroži, kar zmanjša pojav alergij in občutljivosti na prah in pršice, nečistoče v zraku pa se ne dvigajo na raven naših dihalnih poti. Zaradi nizkih temperaturah se zrak tudi manj suši, zato ni potrebno dovlaževanje, da bi preprečili draženje dihalnih poti. Talno gretje zrak v prostoru segreje med 20 in 29 ° C, kar je zelo blizu optimalnih 21-25 ° C. Izognemo se tudi postavitvi radiatorjev v prostoru, ki lahko glede na svojo obliko delujejo zelo neestetsko, v manjših domovih pa zavzamejo dragocen prostor.

 

talno gretje

 

Nizka temperatura precejšnje ogrevalne površine pa pomeni slabšo odzivnost sistema za talno gretje. Ker se morajo najprej segreti celotna tla, preden lahko učinkovito ogrevajo prostor, lahko traja dlje časa, preden talno gretje segreje prostor na želeno temperaturo. Ta čas se lahko z izbiro napačne talne obloge še podaljša. Določene talne obloge, na primer pluta ali določene tekstilne talne obloge namreč slabo prevajajo toploto, kar lahko znatno zmanjša učinkovitost. Na vse to pa moramo pomisliti še pred montažo sistema za talno gretje, saj je od izbire talne obloge odvisna vrsta sistema, temperatura vode v ceveh in način polaganja cevi. Najprimernejša materiala za talne obloge za talno gretje sta kamen in keramika, torej ploščice, primeren pa je tudi parket, laminat, linolej in določene tekstilne talne obloge. Nekatere raziskave pa kažejo, da ima lahko talno gretje negativen učinek na zdravje našega krvožilnega sistema. Toplota, ki v naše telo prodira skozi stopala, naj bi povečevala verjetnost nastanka krčnih žil pri starejših in nagnjenih k tej bolezni.

 

Največja slabost talnega gretja pa je sam način vgradnje, saj so cevi za talno ogrevanje položene pod talno oblogo. Če pride do težav, jih pogosto dlje časa ne opazimo, saj traja nekaj časa, preden opazimo posledice, kot je vzdignjena ali mokra talna obloga ali padec tlaka v ceveh, težave pa je tudi težje odpraviti. Za sanacijo ocevja je namreč treba talno oblogo povsem odstraniti, razbiti beton, v katerega so cevi položene, težavo odpraviti, nato pa popraviti razbiti beton in ponovno položiti talno oblogo.

 

Seveda pa za talno gretje ni nujno, da za ogrevanje uporabljamo vodo. Če nimamo toplotne črpalke ali centralne peči na kurilno olje, drva ali pelete, lahko vgradimo tudi električno talno gretje. Pri tej obliki talnega gretja se kot grelno telo uporabljajo grelni kabli oz. preproge ali grelna folija, največja razlika med njimi pa je v samem načinu vgradnje. Ta način ogrevanja je izredno učinkovit in stroškovno ugoden, saj nudi enako optimalno temperaturo kot toplovodno talno gretje, a je strošek začetne naložbe bistveno manjši (povprečno med 30 in 40 eur/m2), vgradnja pa je možna pod vse vrste talnih oblog.

 

Klasični radiatorji

 

Kljub vsemu so radiatorji še vedno najbolj razširjen način ogrevanja naših domov. Zrak okoli sebe segrevajo na višjo temperaturo, ta pa nato zakroži po prostoru in ogreva stene, strope in tla. Namestimo jih lahko kamor koli v našem domu, z napredki tehnologije pa so postali tako kompaktni, da zavzamejo le del prostora, kot so ga včasih. Prav tako lahko njihov izgled prilagodimo, da se čim bolj zlije z opremo v prostoru. Radiatorje odlikuje predvsem veliko nižji začetni strošek naložbe v primerjavi s talnim gretjem, vgradnja pa je hitrejša in enostavnejša. Pri ogrevanju z radiatorji nam namreč ni treba skrbeti glede vrste talnih oblog, vnaprej moramo razmisliti zgolj o mestih, kamor želimo radiatorje namestiti. Radiatorji so navadno nameščeni pod okna, saj tam prihaja do največjih toplotnih izgub, poleg tega tam zrak najbolj učinkovito kroži in segreva tudi stene in strop.

 

Ogrevanje z radiatorji je zlasti priporočljivo pri slabše izoliranih objektih ali objektih brez fasade, saj so tam toplotne izgube znatno večje. Ker talno gretje deluje pri precej nižjih temperaturah, ne more nadomestiti vse izgubljene toplote, medtem ko radiatorji zagotavljajo znatno višjo odzivnost na padec temperature. To učinkovitost lahko še izboljšamo z namestitvijo termostatskega ventila, ki skrbi za ohranjanje stalne temperature v prostoru.

 

radiatorji

 

Pri ogrevanju z radiatorji je ena ključnih prednosti tudi preprosto odkrivanje in odpravljanje okvar, saj je radiator zlahka dostopen, okvarjen radiator pa preprosto odklopimo z omrežja. Manjkajoči radiator pri temperaturi prostora ne bo povzročil bistvene razlike, saj primanjkljaj brez težav nadomestijo preostali radiatorji.

 

Priljubljena pa je tudi možnost kombiniranega sistema, kjer imamo hkrati vgrajeno tako talno gretje kot ogrevanje na radiatorje. S tem pridobimo mnoge prednosti obeh sistemov in odpravimo nekaj slabosti. V primerih s kombiniranim sistemom se priporoča vgradnja talnega gretja v prostore, kjer se čez dan največ zadržujemo, in v kopalnico. V teh prostorih bi s talnim gretjem poskrbeli za enakomerno temperaturo čez cel dan, v kopalnici pa bi obloga iz keramičnih ploščic učinkovito zadrževala toploto in skrbela za udobje po tuširanju. Z namestitvijo radiatorjev v spalne in delovne prostore bi poskrbeli za hitro ogrevanje prostora.

 

Pri odločitvi za en ali drug sistem temeljito pretehtajte vse možnosti, se posvetujte z energetskim svetovalcem in prosite za različne ponudbe. Tako boste lahko premišljeno in suvereno izbrali najboljšo možnost.

Ogrevanje je lahko velik strošek

Strošek za ogrevanje je eden največjih stroškov za lastnike domov, ki pa se mu ni mogoče izogniti. Za naše podnebje so značilne ostre zime, ko temperature padejo krepko pod ledišče in je ogrevanje našega doma nujno. Navadno se to obdobje začne septembra ali oktobra, nadaljuje pa lahko vse do aprila ali celo maja, zato lahko končna poraba naraste v višave. Za ogrevanje najpogosteje uporabljamo drva, kurilno olje, plin ali toplotne črpalke.

 

Krušna peč za domače vzdušje

 

Najstarejše hiše, pa tudi določene nove, opremljene v rustikalnem stilu, za ogrevanje uporabljajo krušne peči, v novejših in sodobnih gradnjah pa so trenutno priljubljeni tudi kamini, ki ne služijo kot primaren način za ogrevanje, temveč bolj kot estetski dodatek. Za ogrevanje s krušno pečjo ali kaminom je zlasti značilna posebna toplina, ki jo izžareva lesni ogenj. Ta hiši daje domačen občutek, ki med prazniki pride še posebej do izraza. Hkrati pa je tovrsten način ogrevanja lahko zelo naporen. V hiši moramo imeti dovoljšno zalogo kuriva, ki je vir prahu in umazanije. Poleg tega je za kurjenje krušnih peči, pa tudi kaminov, potreben poseben les, in sicer so najprimernejši bukev, gaber ali hrast, torej trd les, uporabimo pa lahko tudi bor ali smreko, a ju moramo zaradi veliko slabše toplotne moči porabiti več, če želimo doseči enako temperaturo. Seveda pa je toplotna moč odvisna tudi vsebnosti vlage v izbranem lesu, saj se toplotna moč znižuje s količino vlage v lesu. Tako je za ogrevanje s kamini in krušnimi pečmi najboljši na zraku sušen gabrov, bukov ali hrastov les z največ 20 % vlage, kar dosežemo po približno dveh letih sušenja. Hitrost sušenja lesa narekuje tudi čas, ko je bil les posekan, saj je stopnja vlage v lesu najnižja med decembrom in februarjem, ko drevesa zaradi hladnejših temperatur počivajo, vlago pa shranjujejo v koreninah. Ogrevanje na krušno peč ali kamin zahteva tudi stalno dodajanje goriva, da ogenj ne ugasne, zato si zlasti v najhladnejših dneh zime ne moremo privoščiti dolgotrajne odsotnosti. Krušne peči zaradi svoje oblike in materiala sicer določeno količino temperature zadržijo in odsevajo nazaj v prostor tudi nekaj ur po tem ko ogenj ugasne, a to ni dovolj pri večurni odsotnosti, poleg tega se ta toplota težko razprši v vse prostore. Navadno je v prostoru, kjer se kamin ali krušna peč nahaja, temperatura izredno visoka, ta pa se manj učinkovito prenaša tudi v sosednje prostore. Tovrstno ogrevanje je zato sicer odlično za ustvarjanje toplega in domačega vzdušja v bivalnih prostorih, a naporno in neučinkovito.

 

ogrevanje

 

Cena ali udobje?

 

Veliko bolj učinkovito je centralno ogrevanje, pri katerih za kurjavo navadno uporabljamo les ali kurilno olje. Centralno ogrevanje pomeni, da imamo v določenem prostoru v hiši, navadno v kotlovnici ali kleti, centralno peč, iz katere je ocevje z delovnim medijem, na primer vodo, speljano po celotnem domu, bodisi v tla za talno ogrevanje, radiatorje za radiatorsko ogrevanje ali oboje. V nasprotju z ogrevanjem na kurilno olje je, podobno kot pri ogrevanju s krušno pečjo ali kaminom, tudi pri peči na drva potrebno stalno ročno dovajanje goriva, a je zaradi tehnološke dovršenosti sodobnih peči to potrebno manj pogosteje, saj porabijo manj goriva, les pa je bolje izkoriščen. Prav tako se v tem primeru toplota iz ocevja enakomerno razporedi po prostoru. Ogrevanje na kurilno olje je nekoliko bolj udobno, saj se kurilno olje samo dozira v centralno peč, a so s tem povezani tudi višji stroški. Ogrevanje na kurilno olje nas lahko letno stane celo do trikrat več kot ogrevanje na drva. Pri ogrevanju na kurilno olje smo tudi odvisni od cen nafte, zato je ta vrsta ogrevanja stroškovno nestabilna in vedno bolj zgublja na veljavi. V zadnjem desetletju je postalo priljubljeno ogrevanje na lesne pelete, saj so stroški primerljivi ali nižji kot pri ogrevanju na drva, način ogrevanja je do določene mere okolju bolj prijazen, saj so peleti navadno izdelani iz suhe odpadne žagovine ali celo suhe trave, poleg tega pa so peleti tudi standardizirani. Tako nam v nasprotju z ogrevanjem na polena ni treba skrbeti, ali je gorivo prave oblike ali velikosti, zato lahko postopek dovajanja pelet avtomatiziramo.

 

V urbanih okoljih, zlasti blokih, so stavbe navadno priključene na plinsko omrežje in za ogrevanje uporabljajo butan, propan oz. njuno kombinacijo. Tudi ta način ogrevanja je udoben, saj se gorivo dovaja samo, hkrati pa nam v stanovanju ni treba imeti posebne peči, a je ta način ogrevanja še dražji od ogrevanja s kurilnim oljem. Prav tako lahko težave povzroči uhajanje plina, zlasti vdihavanje butana lahko draži dihalne poti, prevelika koncentracija pa je lahko celo usodna.

 

Okolju prijazen način ogrevanja

 

V zadnjih letih pa se vse več lastnikov domov odloča za vgradnjo toplotne črpalke. Ta lahko letne stroške za ogrevanje zmanjša tudi za več sto evrov, za ogrevanje porabi zgolj minimalno količino električne energije in v ozračje ne sprošča škodljivih emisij. Hkrati nam ni treba skrbeti za stalno dovajanje goriva, saj za delovanje uporablja toploto iz okoliške zemlje, vode ali zraka, stroški vzdrževanja pa so minimalni v primerjavi z drugimi načini ogrevanja. Seveda pa morate tudi pri ogrevanju na toplotno črpalko premisliti o morebitnih ovirah, zato se pred dokončno izbiro dodobra informirajte.

 

Na tej strani lahko izpolnite kontaktni obrazec in si povsem brezplačno pridobite ponudbe in informacije o toplotnih črpalkah, ki vam bodo v pomoč pri odločitvi za vam najbolj ustrezno vrsto ogrevanja.